Pořadová příprava

 

Pořadová příprava dle příručky Reibert – Der Dienst Unterricht im Heer

 

Každý pořadový cvik se provádí v základním postoji Grundstellung. Tento postoj se zaujímá na povely:
Achtung! Končit pozor! a Stillgestanden!! Pozor!!
Voják stojící v základním postoji Grundstellung stojí zpříma a s vypnutou hrudí, brada mírně vzhůru, oči se dívají do výšky druhého patra…, paty nohou má u sebe, špičky jsou od sebe vzdáleny tak, že chodidla vůči sobě svírají úhel menší než pravý. Ruce jsou v loktech mírně pokrčeny, v rovině s tělem. Dlaně leží na stehnech, prsty rukou jsou napnuty, prostředník leží na švu kalhot. V případě, že je voják vybaven puškou, drží ji pravou rukou za hlaveň – v oblasti horní objímky, v poloze Gewehr ab – K noze zbraň a to tak, že puška směřuje lučíkem spouště vpřed, okraj pažby leží u špičky pravé boty.

Achtung!! Končit pozor!!
Tento povel se používá v případě, že se vojáci nacházejí ve volné činnosti a nenacházejí se v základním postoji. Po vydání povelu zaujmou vojáci základní postoj, čelem k velícímu a očekávají další povely. Jestliže po tomto povelu následují další pořadové cviky, nevelí se již pozor Stillgestanden.

Stillgestanden!! Pozor!!
Tento povel se používá v případě, že vojáci stojí nastoupeni v některém z nástupových pořadových tvarů v poloze pohov. Po vydání tohoto povelu zaujmou vojáci svižně základní postoj Grundstellung.

Rührt euch!! Pohov!!
Po vydání tohoto povelu spustí paže volně podél těla a zároveň nakročí levou nohou vpřed tak, aby se pata levé nohy nacházela v místě kde se předtím nacházela špička levé boty.

Links um!! Vlevo v bok!!
Provádí se na dvě doby, na první se voják otočí na patě levé a špičce pravé nohy vlevo a na druhou dobu přisune pravou nohu, která zůstala vzadu.

Rechts um!! Vpravo v bok!!
Provádí se na dvě doby, voják se otočí na patě pravé a špičce levé nohy, přisune levou nohu.

Kehrt euch!! Ganze Abteilung kehrt!! Čelem vzad!! Celá jednotka čelem vzad!!
Provádí se na dvě doby, voják se otočí na patě pravé a špičce levé nohy o 180 stupňů vlevo a pak přisune pravou nohu, která zůstala vzadu.

In Linie zu einem Glied – zu zwei , drei Glieden…- antreten! V řad – dvoj, troj…řad – nastoupit!
Velící se před vydáním povelu postaví na místo, kde chce aby jednotka nastoupila a po vydání povelu naznačí levou paží směr, kterým mají vojáci nastoupit. Poté co se první voják postaví nalevo od něj, vystoupí o několik kroků vpřed a provede obrat čelem vzad a sleduje nastupující jednotku. Směr nástupu může velící udat i slovně např. Směr pravý roh budovy – V řad nastoupit!!! Po zaznění výkonného povelu antreten vojáci urychleně nastoupí do určeného počtu řadů. Stojí v základním postoji a vyrovnávají se podlé pravého krajníka. Rozestupy vojáků v řadě jsou takové, že se vojáci lehce dotýkají lokty. Vzdálenost mezi jednotlivými řady je asi 80cm – délka natažené paže dotýkající se zad vpředu stojícího vojáka.

In Reihe – zwei, drei Reihen – antreten!! V zástup – dvoj,trojstup nastoupit!!
Vojáci se po vydání výkonného povelu rychle řadí za velícím, který po zařazení prvního muže vystoupí před jednotku, provede obrat čelem vzad a sleduje nastupující mužstvo. Vojáci se staví do základního postoje tak, aby rozestup za sebou stojících mužů byl asi 80cm – délka natažené paže dotýkající se zad vpředu stojícího vojáka, vzdálenosti mezi jednotlivými zástupy je taková, že se vojáci vzájemně lehce dotýkají lokty.

Rich euch!! Vyrovnat!!
Velí se po nastoupení všech mužů do tvaru. Na výkonný povel se otočí všichni vojáci stojící v řadu hlavou vpravo a vyrovnávají se podle pravého krajníka, který hlavu neotáčí. Rozestupy mezi jednotlivými muži si vojáci upraví tak, aby se vzájemně lehce dotýkali lokty. V případě nástupu do dvoj či trojřadu se upraví vzdálenost mezi jednotlivými řady tak, že praví krajníci, kromě prvního, předpaží levou paži tak, aby se napnutými prsty dotýkali zad před ním stojícího vojáka.
Je-li jednotka nastoupena v zástupu tak po zaznění výkonného povelu předpaží vojáci levou paži tak, aby se napnutými prsty dotýkala zad před ním stojícího vojáka. V dvoj či troj stupu předpažuje jen pravý zástup a ostatní se dle něj vyrovnávají – hlava otočena vpravo. Rozestupy mezi jednotlivými zástupy si vojáci upraví tak, aby se vedle sebe v základním postoji stojící vojáci, vzájemně dotýkali lokty.


Augen gerade aus!! Přímo hleď!!
Na výkonný povel Aus!! Vojáci otočí hlavy přímo, případně připaží ruce. Vojáci stojí v základní postoji. Augen links!!! Augen rechts!!! Vlevo hleď, Vpravo hleď!!

Abteilung In Gleichschritt /ohne Tritt/ Marsch!! Pořadovým /pochodovým/ krokem pochodem vchod!!
Na výkonný povel Marsch vykročí všichni vojáci, určeným druhem kroku, levou nohou vpřed!!

In Laufschritt Marsch – Poklusem v klus!!

Abteilung halt!! Zastavit stát!!
Na výkonný povel Halt udělají vojáci ještě jeden krok a nohu, která zůstala vzadu, přisunou a zaujmou základní postoj.

Halt an!!– Zastavit stát!!

Abteilung rechts, links schwenken!!! Vlevo, vpravo zatočit!!!

Präsentiert das Gewehr – K poctě zbraň

Gewehr ab – K noze zbraň

Gewehr über – Na rámě zbraň

Gewehr umhängen – Na řemen zbraň

Gewehr auf dem Rücken – Na záda zbraň

Klarmachen zum Kampf, Sturm, Dienst – Připravit k boji, útoku, službě

Laden, Feuer !!– Nabíjet, pal!!

Mir nach!! Vorwärts…- Za mnou, kupředu

Hinlegen – Zalehnout

Aufstehen – Vztyk

Wer da??? Lösung – Kdo tam ??? Heslo

© KVH Mirotice 2006 - 2012. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode