Puška vz.24  

 

 Po vzniku republiky musela armáda urychleně řešit problém s nejednotností pěchotní výzbroje. Situaci značně komplikoval fakt, že v republice nebyla  žádná zbrojovka vyrábějící opakovací pušky a ty se musely nakupovat v zahraničí. Různost výzbroje nejlépe dokumentuje zpráva z roku 1920 uvádějící počty jednotlivých pušek, kterými čs.armáda disponovala ( 335.692 pušek Mannlicher - různé modely, více jak 77.000 pušek systému Mauser, cca 35.000 francouzských pušek, 19.000 japonských pušek - většinou od legionářů a dalších 45.000 pušek ruských a italských ). Tento stav byl samozřejmě neudržitelný, každý systém používal jiný náboj a kvalita pušek vyráběných za války nebyla zrovna ideální.

 Státní zbrojovka Brno prováděla pouze opravy pušek Mannlicher a výrobu náhradních dílů pro tyto pušky. Nové pušky Mannlicher však na stávajícím zařízení vyrábět nemohla. V listopadu 1919 byla Zbrojovka vybrána k výrobě pušek a v roce 1920 zakoupila pro svou novou puškárnu stroje od firmy Mauser, už na podzim byla část strojů schopná výroby. 

 V červnu 1921 chybělo, podle zprávy Generálního štábu, do válečného stavu minimálně 100 000 pušek. Bylo proto navrženo v Brně zahájit částečnou výrobu pušek Mannlicher a zároveň s touto výrobou zahájit přípravy pro výrobu nového vzoru opakovaček.

 V červenci 1921 se naskytla možnost nákupu pušek a karabin Mauser, šlo o materiál odzbrojených německých jednotek v Holandsku. Bylo to cca 60.000 kusů. Po dlouhých jednáních na GŠ o vhodnosti pušky Mauser 98 pro naši armádu, byla v dubnu 1922 konečně odeslána objednávka na 39 000 pušek vzor 98 (1.000 ks objednáno už v lednu). Nicméně 40.000 pušek bylo pro dozbrojení armády málo, jednalo se o dalším nákupu cca 100.000 pušek ze zahraničí, cena za jednu byla 499 Kč. Nakonec je 30.12.1922 objednáno 90.000 „zkrácených pušek Mauser vz. 98“ a 50.000 „souprav součástek pušek Mauser vz. 98 bez hlavní a pažeb“. 

 V průběhu roku 1922 byly také konkretizovany požadavky na nové čs. pušky. Ty měly mít délku s bodákem 150 cm, hledí do 2000 metrů, přesnost do 500 metrů a byla požadována úplná vyměnitelnost jednotlivých dílů. Tuto podmínku například zbraně dodané z původní německé výroby nemohly dodržet. Od července 1923 začíná dodávat Zbrojovka nové zkrácené pušky. Původní označení "krátká puška vy.98" se posléze mění na "vzor 98/23" a nakonec se objevuje označení "puška vz.23". Puška je samozřejmě komorována pro původní německý náboj Mauser 7,92x57. 
Tato zbraň však nesplňovala jednotný charakter pušky požadovaný GŠ, tzn. puška má být stejná jak pro pěchotu, tak pro jezdectvo. Bylo proto nutné pušku upravit. Byla zkrácena čepel bodáku o 100 mm (na 300 mm) a úpravena poutka na krku pažby dle karabiny Mannlicher. Od září 1924 je vydán příkaz označovat novou pušku jako " puška vz.24".

 K dodržení plné vyměnitelnosti součástek bylo nutné kompletně přepracovat původní německou výkresovou dokumentaci a normalizovat výrobu. V roce 1925 tak dochází k ukončení číslování většiny součástek pušek vzor 24. V průběhu doby dochází u pušky k menším konstrukčním změnám, mění se také technologie. To vede ke zlevnění pozdějších výrobků, původní cena pušky bez bodáku se pohybuje kolem 1.000 Kč, poslední objednávka z Brna měla již cenu skoro poloviční – 507 Kč. Mimo Brno se v roce 1937 začala puška vyrábět i v Považské Bystrici.

 Na jaře 1939 měla naše armáda k dispozici 762.000 pušek vzor 24.  Po rozdělení státu převzala nově vznikající Slovenská armáda 176 455 kusů. Většinu zbývajících převzala německá Wehrmacht.

Němci ve výrobě pokračovali po celou dobu okupace. Zbraně vyrobené za války mají kovový terčík pro demontáž závěru, úzký otvor na boku pažby pro německý řemen a často také vysokou botku.

 

Technické data pušky vzor 24


ráže – 7,92 x 57
délka bez bodáku – 1100 mm
délka s bodákem – 1410 mm
délka hlavně – 589,3 mm
délka záměrné – 505 mm
úsťová rychlost – 810 m/s
hmotnost bez bodáku – 4,08 kg
hmotnost s bodákem – 4,484 kg
kapacita nábojové schránky – 5 nábojů

 

 

© KVH Mirotice 2006 - 2012. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode