Příslušníci wehrmachtu byli na čtyřech ze šesti použitých snímků, mezi nimiž byly i fotky německého vojáka s nacistickým propagačním letákem v ruce nebo skupinky Němců okolo ukořistěného sovětského tanku. Výbor veteránů přitom nakladatelům poskytl vlastní fotografie, ty jim ale nepřipadaly dost poutavé.

„Mladý grafik neměl dost materiálu, tak našel fotografie na internetu, na nichž byli bohužel i němečtí vojáci,“ řekl pracovník nakladatelství.

„Jsme mladí a válku jsme nezažili. Nevíme, jak nacističtí vojáci vypadali,” hájila tvůrce manažerka nakladatelství Světlana Somovová s tím, že společnost vysloužilcům návrh poslala ke schválení.

Předseda výboru veteránů Alexandr Sergejev ale vysvětlil, že to nemělo valný význam – důstojník, který kalendář kontroloval, je téměř slepý a chyb si nevšiml. „Počítal s tím, že použili jeho fotografie a jen mu návrh zaslali ke zhlédnutí,” řekl.

„Tohle není nic než rouhání, obzvlášť v předvečer takového velkého dne. Všem spolkům veteránů jsme řekli, ať kopie kalendáře shromáždí, abychom je zničili. Pak si objednáme nový,” dodal.

Nakladatelství se omluvilo a oznámilo, že viník byl potrestán.